Klientom naszego sklepu internetowego przysługuje odstapnienie od umowy zakupu w postaci zwrotu lub wymiany zakupionego sprzetu na inny w ustawowym terminie 14 dni od dnia zakupu. Specyfika sprzedawanych przez nas towarów, które w większości są wyrobami medycznymi nakłada dodatkowe warunki określające kiedy można dokonać czynności ich reklamacji lub zwrotu. Ustawa z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (Dz. U. nr 126, poz.1381 z późn. zm.) dopuszcza reklamowanie wyrobów medycznych tylko w dwóch przypadkach, kiedy:

- wyrób medyczny ma wadę jakościową ujawnioną i zgłoszoną nie później niż w dniu dostawy.

- wyrób medyczny został niewłaściwie wydany (np. z niewłaściwą odpłatnością, w innej dawce lub postaci)

Poza powyższymi sytuacjami zwrot lub wymiana wyrobu medycznego nie jest możliwa. Z uwagi na warunek zachowania specjalnego oryginalnego opakowania wyroby medyczne po ich odpakowaniu nie mogą zostać zwrócone do sprzedawcy i trafić do ponownej sprzedaży. 

W przypadku wątpliwości podczas procesu zakupu wybranego przez Państwa produktu prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub poprzez formularz kontaktowy.

Stwierdzone nieprawidowości odnośnie zrealizowanej sprzedaży należy zgłaszać wysyłając wypełniony formularz reklamacji poprzez formularz kontaktowy lub mailowo pod adres info@medirent.net. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu (zwrot towaru) prosimy o czytelne wypełnienie i odesłanie oświadczenia pod adres info@medirent.net.

Do pobrania: Oświadcznie o odstąpieniu od umowy.pdf

Do pobrania: Formularz reklamacji.pdf